Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các dự án lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 24/5, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban QLCDA) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Sinh Thành – Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cùng các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) Ban QLCDA. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Phạm Thị Hà – Chủ tịch CĐCS Ban QLCDA, đồng chí Dương Phương Hồng – Phó Chủ tịch CĐCS Ban QLCDA và đồng chí Phạm Thuỷ Quỳnh – Uỷ viên BCH CĐCS Ban QLCDA nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS Ban QLCDA nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ ĐVCĐ của Ban QLCDA đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ 2017-2022, Ban QLCDA có 35 ĐVCĐ, trong đó có 08 công đoàn viên nữ, đến nay, CĐCS Ban QLCDA có tổng số 53 ĐVCĐ, trong đó có 14 công đoàn viên nữ. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, CĐCS Ban QLCDA đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động; đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Quang cảnh Đại hội CĐCS Ban QLCDA lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Bên cạnh đó, BCH CĐCS Ban QLCDA thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của ĐVCĐ góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Đồng chí Phạm Thị Hà – Chủ tịch CĐCS Ban QLCDA báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Bên cạnh đó, BCH CĐCS Ban QLCDA đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Trong nhiệm kỳ qua, có sự gián đoạn nhất định từ những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 trong giai đoạn năm 2020-2022; 100% cán bộ BCH CĐCS Ban QLCDA hoạt động kiêm nhiệm, do đó, thời gian dành cho hoạt động công đoàn chưa nhiều; Trong thời gian tham gia BCH thì có 02/03 đồng chí được cử tham gia học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung nên hoạt động công đoàn chưa thực sự chất lượng; Kinh phí hoạt động công đoàn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí là đoàn phí và ngân sách công đoàn cấp trên giao, các nguồn kinh phí tài trợ hạn chế nên các hoạt động phong trào công đoàn của đơn vị chưa thực sự sôi nổi. Từ đó, Ban Chấp hành CĐCS Ban QLCDA đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ GDĐT, đồng chí Nguyễn Sinh Thành – đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của BCH CĐCS Ban QLCDA đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. CĐCS Ban QLCDA đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I và góp phần vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội công đoàn cơ quan Bộ GDĐT nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT đề nghị CĐCS Ban QLCDA tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Ban QLCDA được giao phó; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua …

Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Bộ GDĐT, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ GDĐT, đồng chí Nguyễn Sinh Thành phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Sinh Thành nhấn mạnh một số giải pháp để CĐCS Ban QLCDA thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. CĐCS Ban QLCDA cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đề ra.

Lãnh đạo Ban QLCDA tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS Ban QLCDA nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS Ban QLCDA lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 11 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Bí thư Chi bộ Ban QLCDA, Phó Giám đốc Ban QLCDA tặng hoa chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành CĐCS Ban QLCDA khoá I nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng đã dành những tình cảm tốt đẹp và các bó hoa tươi thắm để cảm ơn và chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành CĐCS Ban QLCDA khoá I nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Trần Trung Sơn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, đại diện Ban chấp hành CĐCS Ban QLCDA nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu tại Đại hội

Đại diện BCH CĐCS Ban QLCDA nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Trung Sơn khẳng định trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục xây dựng CĐCS vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; Xứng đáng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ; Là sợi dây kết nối khối đoàn kết trong Ban QLCDA; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tích cực trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng CĐCS Ban QLCDA nói riêng và Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT, Công đoàn Giáo dục nói chung.

Sau nửa ngày làm việc, Đại hội CĐCS Ban QLCDA lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kết thúc tốt đẹp.