Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “TV7: Tư vấn giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án thành phần 3, 4” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam” theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 520/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ quyết định số 520/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam”, Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “TV7: Tư vấn giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án thành phần 3,4” thuộc KHLCNT nêu trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.