Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm gói thầu “Tư vấn đấu thầu” và “Tư vấn thẩm định thầu” thuộc Kế hoach lựa chọn nhà thầu  tại Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 21/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Chăm sóc mắt học đường mở rộng”

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 21/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Chăm sóc mắt học đường mở rộng”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên.

File đính kèm:

Thông tin liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.