Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “TV12: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị” và “TV13: Tư vấn kiểm toán” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 801/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2024 của dự án “Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập cho Trường Đại học Tây Bắc”

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập cho Trường Đại học Tây Bắc”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện  các gói thầu thuộc KHLCNT nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.