Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu” và gói thầu “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 74/QĐ-QLCDA ngày 18/01/2024 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Hoạt động mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến tại Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định 74/QĐ-QLCDA ngày 18/01/2024 của Hoạt động mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến tại Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu” và gói thầu “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu”

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.