Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4275/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2023 của Dự án thành phần 01 Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học thuộc Dự án Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học tại các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Quyết định số 4275/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 01 Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học thuộc Dự án Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học tại các cơ sở giáo dục đại học. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu”.

File đính kèm

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.