Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4276/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2023 của Dự án Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số 4276/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu”.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.