Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1322/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc dự án “Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và triển khai các nhiệm vụ giải pháp về Chính phủ điện tử, chính phủ số của Bộ GDĐT”

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế chi tiết Dự án “Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về Chính phủ điện tử, chính phủ số của Bộ GDĐT”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.