Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định 1740/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2024 của dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam (giai đoạn 2)”

Căn cứ Quyết định 1740/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam (giai đoạn 2). Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc KHLCNT nói trên.

FIle đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.