Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) theo Quyết định số 307/QĐ-QLCDA ngày 19/3/2024 của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở II – Trường Đại học Vinh”

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-QLCDA ngày 19/3/2024 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở II – Trường Đại học Vinh”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (chi tiết tại thư mời quan tâm số 337/TB-QLCDA ngày 27/3/2024 đính kèm).

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.