Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu “Chỉ định thầu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1159/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2024

Căn cứ Quyết định số 1159 /QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2 – Các gói thầu thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khoa Y Dược – Trường Đại học Tây Nguyên (định hướng phát triển thành Trường Đại học Y Dược Tây Nguyên). Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu nêu trên.
File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.