Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “Tư vấn giám sát công tác khảo sát bổ sung bước bản vẽ thi công” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 theo Quyết định số 4342/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2022 thuộc dự án “Đầu tư xây dựng bờ kè bao quanh tại cơ sở mới – Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh”.

Căn cứ Quyết định 4342/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng bờ kè bao quanh tại cơ sở mới – Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát công tác khảo sát bổ sung bước bản vẽ thi công” thuộc KHLCNT nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.