Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo về Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo một số nội dung như sau:

1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

2. Đề nghị các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 nộp phí dự tuyển để Hội đồng tuyển dụng có đủ cơ sở thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 theo quy định.

3. Lịch tổ chức xét tuyển: Hội đồng sẽ thông báo tại Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển Vòng 2 tiếp theo.

4. Danh mục tài liệu, nội dung tham khảo, ôn tập:

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức ôn thi. Thí sinh có thể nghiên cứu, ôn tập theo Danh mục tài liệu, nội dung tham khảo, ôn tập được kèm theo Thông báo này.

5. Đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin trong Danh sách tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này. Trường hợp thông tin chưa đúng hoặc cần điều chỉnh, thí sinh liên hệ với Hội đồng trực tiếp qua số điện thoại 024.7108.8799, đồng thời gửi đơn đề nghị đính chính về Hội đồng (qua phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tầng 2, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và email: bqlcda@moet.gov.vn trước ngày 05/9/2023 để Hội đồng xem xét điều chỉnh thông tin./.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.