Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

– Kết quả thi Vòng 2 được chi tiết tại Phụ lục kèm theo;

– Thí sinh được xác định trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10 và khoản 4 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.7108.8799 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 (Đính kèm theo Thông báo số 14/TB-HĐTD ngày 26/9/2023)