Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông báo danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về Danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Các thí sinh được xác định trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo nội dung Thông báo này.

Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.7108.8799 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 (Đính kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTD ngày 26/9/2023)