Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về Danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Các thí sinh được xác định trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo nội dung Thông báo này.

Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.7108.8799 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 (Đính kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTD ngày 26/9/2023)

Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

– Kết quả thi Vòng 2 được chi tiết tại Phụ lục kèm theo;

– Thí sinh được xác định trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10 và khoản 4 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.7108.8799 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 (Đính kèm theo Thông báo số 14/TB-HĐTD ngày 26/9/2023)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban QLCDA) cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm khai mạc:

– Thời gian: Từ 15h00, ngày 18/9/2023 (Thứ Hai).

– Địa điểm: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tầng 3, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Chương trình buổi lễ khai mạc (Phụ lục I kèm theo).

II. Thời gian, địa điểm thi vòng 2:

1. Thành phần được triệu tập (Danh sách tại Phụ lục II).

2. Thời gian và địa điểm thi:

– Thời gian: Lịch thi đối với từng vị trí tuyển dụng được chi tiết tại Phụ lục III kèm theo.

– Địa điểm: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tầng 3, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Hình thức, nội dung và thời gian thi:

– Hình thức: Phỏng vấn.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

4. Thang điểm đánh giá phỏng vấn: 100 điểm.

– Việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Đề nghị các thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm làm thủ tục dự thi và thi đúng thời gian quy định. Khi đến dự thi phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác theo quy định).

Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng viên chức, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 024.7108.8799 để được hướng dẫn, giải đáp.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Thông báo về Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo một số nội dung như sau:

1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

2. Đề nghị các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 nộp phí dự tuyển để Hội đồng tuyển dụng có đủ cơ sở thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 theo quy định.

3. Lịch tổ chức xét tuyển: Hội đồng sẽ thông báo tại Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển Vòng 2 tiếp theo.

4. Danh mục tài liệu, nội dung tham khảo, ôn tập:

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức ôn thi. Thí sinh có thể nghiên cứu, ôn tập theo Danh mục tài liệu, nội dung tham khảo, ôn tập được kèm theo Thông báo này.

5. Đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin trong Danh sách tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này. Trường hợp thông tin chưa đúng hoặc cần điều chỉnh, thí sinh liên hệ với Hội đồng trực tiếp qua số điện thoại 024.7108.8799, đồng thời gửi đơn đề nghị đính chính về Hội đồng (qua phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tầng 2, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và email: bqlcda@moet.gov.vn trước ngày 05/9/2023 để Hội đồng xem xét điều chỉnh thông tin./.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, chi tiết như sau:

– 04 chỉ tiêu viên chức vị trí Phát triển và quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Khoa học công nghệ (KHCN), Công nghệ thông tin (CNTT);

– 04 chỉ tiêu viên chức vị trí Phát triển và quản lý dự án đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

– 02 chỉ tiêu viên chức vị trí Thẩm định, thẩm tra dự án đầu tự xây dựng;

– 01 chỉ tiêu viên chức vị trí Thẩm định, thẩm tra dự án chuyên ngành KHCN;

– 01 chỉ tiêu viên chức vị trí Thẩm định, thẩm tra dự toán;

– 01 chỉ tiêu viên chức vị trí Hành chính, tổng hợp;

– 01 chỉ tiêu viên chức vị trí Kế toán;

– 01 chỉ tiêu viên chức vị trí Thủ quỹ;

– 01 chỉ tiêu viên chức vị trí Kế hoạch;

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng kí dự tuyển: Chi tiết theo Thông báo tuyển dụng.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 03/8/2023

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, tầng 2 Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện.

6. Thời gian dự kiến xét tuyển: trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023.

Chi tiết xem trên website: https://pmb.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điện thoại: 024.7108.8799, Email: bqlcda@moet.gov.vn.

File đính kèm bao gồm: