Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nâng cao chất lượng Dự án “Học tập và Kỹ năng cho trẻ em” giai đoạn 2024-2026

Hội nghị sơ kết giai đoạn 2022-2023 & xây dựng kế hoạch 2024-2026 Dự án “Học tập & kỹ năng cho trẻ em” do Chương trình Giáo dục UNICEF tại Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (Ban QLCDA), với mục tiêu đánh giá những kết quả đạt được, các thuận lợi, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện Dự án giai đoạn 2022-2023 qua đó đưa ra các ý kiến đóng góp, những bài học kinh nghiệm rút ra để dự án được triển khai tốt hơn trong giai đoạn 2024-2026.

Hội nghị đã được tổ chức tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) trong 2 ngày 23-24/11/2023 nhằm nâng cao năng lực cho các công chức, viên chức các Vụ/Cục/Viện/Trường sư phạm trực thuộc Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT: Lào Cai, Ninh Thuận, Kon Tum, Đồng Tháp, An Giang, TP. HCM và Hội đồng Dân tộc Quốc hội trong xây dựng, lập kế hoạch triển khai và triển khai chiến lược, quy hoạch, chính sách, hoạt động chuyên môn, tài liệu hướng dẫn và hoạt động có liên quan đến kỹ năng giáo dục cho trẻ em.

Sau 2 năm triển khai Dự án đã góp phần tăng cường tiếp cận bình đẳng với môi trường học tập an toàn, tôn trọng và hòa nhập; phát triển kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi cũng như cơ hội học tập, sống trong môi trường xanh, sạch và an toàn cho trẻ em và trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương. Đối tượng hưởng lợi dự án là 21 triệu trẻ em trong độ tuổi mầm non và học sinh phổ thông tại Việt Nam. Trong đó, dự án sẽ ưu tiên hướng tới các nhóm trẻ và vị thành niên khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ di cư, trẻ dễ bị tổn thương.

Tại Hội nghị nhiều tham luận, báo cáo được các đại biểu trình bày, trao đổi thu nhận được nhiều kết quả. Qua đó, các đại biểu đã đánh giá mức độ quan tâm, thực hiện Dự án nhằm thúc đẩy nền giáo dục hòa nhập công bằng, dựa trên quyền con người, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới năm 2030 với mục đích “không có trẻ em nào bỏ lại phía sau”. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đưa ra các vướng mắc và nêu rõ những tồn tại, khó khăn, bất cập để Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF kịp thời nhìn nhận và tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai và tập huấn các chuyên đề nhằm thống nhất các quy định, quy trình về quản lý, triển khai dự án góp phần nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án vào giai đoạn 2024-2026.

Một vài hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết Tình hình thực hiện giai đoạn 2022-2023 và xây dựng Kế hoạch 2024-2025 Dự án “Học tập và Kỹ năng cho trẻ em”

Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non trình bày tham luận tại Hội nghị

Ông Phạm Quốc Khánh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) trình bày tham luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Ban QLCDA cho biết, mục tiêu dự án góp phần tăng cường tiếp cận bình đẳng với môi trường học tập an toàn, tôn trọng và hòa nhập; phát triển kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi cũng như cơ hội học tập, sống trong môi trường xanh, sạch và an toàn cho trẻ em và trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương.

Bà Tara O’Connell – Trưởng Chương trình Giáo dục UNICEF Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu lắng nghe các báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại diện Ban QLCDA báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn 2022-2023 của dự án “Học tập và Kỹ năng cho trẻ em, giai đoạn 2022-2026” do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại

Nhiều tham luận, báo cáo được trình bày, trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá mức độ quan tâm, thực hiện Dự án nhằm thúc đẩy nền giáo dục hòa nhập công bằng, dựa trên quyền con người, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới năm 2030 với mục đích “không có trẻ em nào bỏ lại phía sau”

Nhiều báo cáo tham luận chất lượng được các đơn vị thực hiện Dự án trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã thu nhận được nhiều kết quả, nhiều tham luận, báo cáo được các đại biểu trình bày, trao đổi.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đưa ra các vướng mắc hoặc nêu rõ những tồn tại, khó khăn, bất cập để Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF kịp thời nhìn nhận và tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại diện Ban QLCDA đã hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác tài chính, đấu thầu trong quá trình thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai và tập huấn các chuyên đề nhằm thống nhất các quy định, quy trình về quản lý, triển khai dự án

Các ý kiến đóng góp, những bài học kinh nghiệm rút ra để dự án được triển khai tốt hơn giai đoạn 2024-2026.

Hội nghị đã góp phần nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch dự án trong giai đoạn kế tiếp.