Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hội nghị viên chức, người lao động Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 2259/KH-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 134/CĐCQ ngày 29/12/2023 của Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cấp cơ sở năm 2024, Ban QLCDA đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Tại Hội nghị ban tổ chức đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị viên chức, người lao động Ban QLCDA là hoạt động thường niên, một mặt đánh giá những kết quả đạt được trong công tác triển khai nhiệm vụ, mặt khác Hội nghị cũng nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Ban QLCDA và lãnh đạo cấp trên. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, Tại Hội nghị đã có nhiều tham luận chia sẻ thể hiện sự đồng tâm, chung sức phát triển công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, viên chức người lao động. Đồng thời đây cũng là cơ hội để Ban QLCDA kiến nghị những quyền lợi chính đáng của viên chức và người lao động đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết dự thảo báo cáo kết quả công tác của Ban QLCDA năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 và phát động phong trào thi đua trong viên chức, người lao động năm 2024; Báo cáo kết quả thanh tra của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 và bầu đại biểu tham dự hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024.

Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung trong công tác chính trị tư tưởng, công tác thi đua. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức người lao động phát huy những sở trường thành tích đã đạt được, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024.

Một vài hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024

Ông Đoàn Cường – Chi uỷ viên, Phó Giám đốc Phụ trách Ban QLCDA phát biểu khai mạc Hội nghị

Bà Hoàng Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo kết quả công tác của Ban QLCDA năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024

Bà Nguyễn Hiền Anh – Đại diện Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân

Sau khi nghe các báo cáo, đoàn Chủ tịch điều hành, đặt vấn đề để Hội nghị cùng thảo luận. Tại Hội nghị đã có nhiều tham luận chia sẻ thể hiện sự đồng tâm, chung sức phát triển công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nâng cáo chất lượng đời sống cán bộ, viên chức người lao động.

 Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban QLCDA biểu dương những thành tích mà tập thể Ban QLCDA đã đạt được bên cạnh đó cũng như chỉ ra những hạn chế tồn tại.

Bà Phạm Thị Hà – Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính chia sẻ tham luận tại Hội nghị

Ông Trần Gia Khánh – Ủy viên Ban Thanh tra Nhân dân, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo tới tham dự và phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Trung Sơn – Chủ tịch Công đoàn Ban QLCDA thông báo kết quả thi đua, khen thưởng đã bình xét tại đơn vị và phát động phong trào thi đua trong viên chức, người lao động năm 2024.

Lãnh đạo Ban QLCDA đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 và bầu đại biểu tham dự hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024.