Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hoàn thành danh mục 4.000 ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ khiếm thính

Đó là nội dung quan trọng đã được Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu” (Dự án QIPEDC) hoàn thành. Dự án được đánh giá góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu.

Ở Việt Nam, hầu hết học sinh khiếm thính ít được tiếp cận giáo dục trước tuổi đến trường và thường bị cô lập ở gia đình; cha mẹ không được hỗ trợ chuyên môn về chăm sóc, giáo dục học sinh khiếm thính. Học sinh khiếm thính thiếu cơ hội để nắm bắt nền tảng căn bản về ngôn ngữ giao tiếp và lớn lên trong sự thiếu hụt về giao tiếp với các thành viên trong gia đình và bạn bè. Điều đáng bàn là ngay cả khi được học ngôn ngữ ký hiệu thì tại nhiều địa phương có sự không đồng nhất trong ký hiệu ngôn ngữ, gây lung túng cho người học, khó khan trong tiếp cận. Việc thống nhất được danh mục ngôn ngữ ký hiệu góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính, mang ý nghĩa nhân văn cao cả khi hướng tới đối tượng chịu thiệt thòi.

Thông qua các nội dung thực hiện của dự án như xây dựng bổ sung danh mục ngôn ngữ ký hiệu; xây dựng học liệu băng hình dựa trên ngôn ngữ ký hiệu dành cho giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học; xây dựng tài liệu và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyến tật, người lớn điếc dạy môn Toán và Tiếng Việt bằng ngôn ngữ ký hiệu đã góp phần tăng cường khả năng tiếp cận cho học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nhằm nâng cao kết quả học tập của trẻ.

Dự án QIPEDC với sản phẩm cốt lõi là danh mục 4.000 ngôn ngữ ký hiệu, bộ học liệu 50 Video bài giảng môn Toán và 100 video bài giảng môn Tiến Việt (lớp 1 đến lớp 5) phục vụ cho việc dạy và học của học sinh khiếm thính cấp tiểu học, các kỹ năng hỗ trợ, chăm sóc trẻ khiếm thính được bồi dưỡng cho phụ huynh, giáo viên, nhân viên hỗ trợ và người lớn điếc đã góp phần vào giải quyết vấn đề này.

Dự án do Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, Quỹ Hợp tác toàn cầu tài trợ theo kết quả đầu ra (GPRBA) ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới.

Dự án QIPEDC được triển khai từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2022 tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 02 trường Sư phạm có học sinh khiếm thính cấp tiểu học, bao gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Thái Nguyên, Yên Bái, Nam Định, Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đắk Lắc, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cà Mau, Tiền Giang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương.