Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Chi bộ Ban QLCDA tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng viên, viên chức, người lao động của Ban QLCDA về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ban QLCDA đã triển khai Kế hoạch số 96-KH/CBQLCDA ngày 20/3/2024 của Chi bộ Ban QLCDA về việc tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Với Chủ đề ” Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại” Chi bộ Ban QLCDA đã triển khai kế hoạch bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định hiện hành; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong đảng viên, viên chức, người lao động của Ban QLCDA.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên đảng viên, viên chức, người lao động của Ban QLCDA ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội các cấp.

Một vài hình ảnh của các hoạt động:

Chi bộ Ban QLCDA đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Chi bộ về sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Trong đó, Chi bộ Ban QLCDA đã lồng ghép tổ chức chiếu phim tư liệu, phim tài liệu về sự kiện tại Chi bộ.

Nhiều nội dung ý nghĩa được tuyên truyền đã cho thấy tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện Chi bộ, Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đại diện cho toàn thể đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động của Ban QLCDA viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.