Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) theo Quyết định số 363/QĐ-QLCDA ngày 05/4/2024 của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập tại Trường Hữu Nghị 80”

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-QLCDA ngày 05/4/2024 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) dự án“Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập tại Trường Hữu Nghị 80”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
file đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) theo Quyết định số 307/QĐ-QLCDA ngày 19/3/2024 của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở II – Trường Đại học Vinh”

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-QLCDA ngày 19/3/2024 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở II – Trường Đại học Vinh”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (chi tiết tại thư mời quan tâm số 337/TB-QLCDA ngày 27/3/2024 đính kèm).

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 498/QĐ-BGDĐT ngày 02/02/2024 của dự án “Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập cho Trường Đại học Tây Bắc”

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-BGDĐT ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập cho trường Đại học Tây Bắc. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên. 

file đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:
Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm máy tính cho học sinh tại một số cơ sở giáo dục từ nguồn tiền của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” theo Quyết định số 440/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2024

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm máy tính cho học sinh tại một số cơ sở giáo dục từ nguồn tiền của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên. 
file đính kèm:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu” và gói thầu “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 74/QĐ-QLCDA ngày 18/01/2024 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Hoạt động mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến tại Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định 74/QĐ-QLCDA ngày 18/01/2024 của Hoạt động mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến tại Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu” và gói thầu “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu”

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm máy tính cho tỉnh An Giang và Kiên Giang từ nguồn tiền của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” theo Quyết định số 298/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2024

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm máy tính cho tỉnh An Giang và Kiên Giang từ nguồn tiền của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án theo Quyết định số 1067/QĐ-QLCDA ngày 25/12/2023 của dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Hữu Nghị T78”

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-QLCDA ngày 25/12/2023 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Hữu Nghị T78 (đợt 2)”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4275/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2023 của Dự án thành phần 01 Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học thuộc Dự án Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học tại các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Quyết định số 4275/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 01 Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học thuộc Dự án Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học tại các cơ sở giáo dục đại học. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu”.

File đính kèm

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4276/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2023 của Dự án Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số 4276/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng CSDL ngành Giáo dục và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT” và gói thầu “Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu”.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) theo Quyết định số 3804/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu giảng đường tại Khu A1 – Khu đô thị đại học, Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án: Đầu tư xây dựng Khu giảng đường tại Khu A1 – Khu đô thị đại học, Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc KHLCNT nêu trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.