Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT xây dựng dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2021-2024

Dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng là giai đoạn tiếp theo, sau dự án Mắt sáng học hay đã triển khai có hiệu quả trong giai đoạn 2017-2019. Dự án được Qũy Fred Hollows cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc viện trợ không hoàn lại với kinh phí gần 400.000 AUD (đô la Úc), triển khai từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2024, thực hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và 05 tỉnh/thành phố tham gia dự án bao gồm: Đà Nẵng, Hải Dương, Tiền Giang, Quảng Nam, Bến Tre.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới và các tạp chí Y tế uy tín liên quan về các nguyên nhân gây mù hàng đầu trên thế giới ở những người từ 50 tuổi trở lên vào năm 2020 là đục thủy tinh thể (15,2 triệu trường hợp), tiếp theo là bệnh Glaucoma (cườm nước, 3,6 triệu trường hợp), tật khúc xạ chưa được chỉnh kính (2,3 triệu trường hợp), thoái hóa điểm vàng (1,8 triệu trường hợp), và bệnh võng mạc đái tháo đường (0,86 triệu trường hợp). Nguyên nhân hàng đầu gây Suy giảm Thị lực là Tật khúc xạ học đường chưa được chỉnh kính (86,1 triệu trường hợp) và đục thủy tinh thể (78,8 triệu trường hợp).

Dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng 2021-2024 (sau đây gọi tắt là Dự án) được Qũy Fred Hollows tại Việt Nam và đối tác xây dựng nhằm triển khai Tài liệu Chăm sóc mắt và Phòng chống mù lòa và Hướng dẫn Chăm sóc mắt học đường đã được duyệt áp dụng trên phạm vi toàn quốc và tiếp tục xây dựng tài liệu chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh mẫu giáo. Việc nhân rộng trên phạm vi toàn quốc nhằm giảm thiểu tình trạng suy giảm thị lực cho học sinh (từ 4-15 tuổi) thông qua cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc mắt của học sinh, phụ huynh và giáo viên trong phòng chống tật khúc xạ học đường và phòng chống các bệnh về mắt khác như đau mắt đỏ và chấn thương mắt vốn đang gia tăng ở Việt Nam.

Hội nghị tổng kết dự án Mắt sáng học hay.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ phát triển tài liệu chăm sóc cho bậc học mầm non thí điểm trong vùng dự án (Hải Dương, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Tiền Giang), hỗ trợ chăm sóc mắt cho trẻ khuyết tật (trẻ điếc) bằng cách chuyển đổi các tài liệu chăm sóc mắt đã được phê duyệt sang ngôn ngữ ký hiệu và cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt cho các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc các trường học ở miền núi, vùng sâu vùng xa trong địa bàn dự án để giúp học sinh nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số,… có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt tại trường học và nơi mình đang sống.