Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: BAN QLCDA

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu “Chỉ định thầu rút gọn” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1149/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2024

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 1. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu “Chỉ định thầu rút gọn” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu “Chỉ định thầu” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1159/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2024

Căn cứ Quyết định số 1159 /QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2 – Các gói thầu thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khoa Y Dược – Trường Đại học Tây Nguyên (định hướng phát triển thành Trường Đại học Y Dược Tây Nguyên). Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu nêu trên.
File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.

Chi bộ Ban QLCDA tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng viên, viên chức, người lao động của Ban QLCDA về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ban QLCDA đã triển khai Kế hoạch số 96-KH/CBQLCDA ngày 20/3/2024 của Chi bộ Ban QLCDA về việc tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Với Chủ đề ” Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại” Chi bộ Ban QLCDA đã triển khai kế hoạch bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định hiện hành; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong đảng viên, viên chức, người lao động của Ban QLCDA.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên đảng viên, viên chức, người lao động của Ban QLCDA ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội các cấp.

Một vài hình ảnh của các hoạt động:

Chi bộ Ban QLCDA đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Chi bộ về sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Trong đó, Chi bộ Ban QLCDA đã lồng ghép tổ chức chiếu phim tư liệu, phim tài liệu về sự kiện tại Chi bộ.

Nhiều nội dung ý nghĩa được tuyên truyền đã cho thấy tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện Chi bộ, Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đại diện cho toàn thể đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động của Ban QLCDA viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị định gồm có 12 Chương, 135 điều.

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã cụ thể hóa các quy định đã được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết như xây dựng cơ chế lựa chọn nhà thầu phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển, tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, khuyến khích hoạt động mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Thứ hai, Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã quy định chi tiết về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho chủ đầu tư; cắt giảm thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin – đấu thầu qua mạng để nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

Thứ ba, về phạm vi áp dụng của Nghị định 24/2024/NĐ-CP:

Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Khoản 6 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

– Khoản 6 Điều 10 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 3 Điều 15 về chi phí trong lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 4 Điều 19 về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định;

– Khoản 2 Điều 20 về các hình thức lựa chọn nhà thầu khác;

– Khoản 7 Điều 23 về chỉ định thầu;

– Khoản 4 Điều 29 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

– Khoản 4 Điều 36 về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án;

– Khoản 2 Điều 39 về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 8 Điều 43 về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu;

– Khoản 1 và khoản 5 Điều 50 về lựa chọn nhà thầu qua mạng;

– Khoản 7 Điều 53 về mua sắm tập trung;

– Khoản 3 và khoản 4 Điều 55 về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế;

– Khoản 4 Điều 67 về ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

– Khoản 6 Điều 70 về sửa đổi hợp đồng;

– Khoản 2 Điều 84 về trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu;

– Khoản 4 Điều 86 về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu;

– Khoản 5 Điều 87 về xử lý vi phạm;

– Khoản 4 Điều 88 về xử lý tình huống trong đấu thầu.

Thứ tư, Nghị định 24/2024/NĐ-CP chấm dứt hiệu lực thi hành của nhiều văn bản từ ngày 27/2/2024 như:

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 và 78 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Các điểm b, c khoản 2 và các điểm b, c khoản 3 Điều 5 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

– Quyết định 17/2019/QĐ-TTg quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013.

Thứ năm, quy định mới về chi phí trong lựa chọn nhà thầu

Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP cũng điều chỉnh quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu như:

– Chi phí lập, thẩm định hồ sơ

– Chi phí đánh giá hồ sơ

– Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

– Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

– Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

Qua đó, Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã có nhiều quy định giải quyết tối đa các bất cập trong đấu thầu.

Xem thêm nội dung chi tiết tại đây:

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) theo Quyết định số 363/QĐ-QLCDA ngày 05/4/2024 của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập tại Trường Hữu Nghị 80”

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-QLCDA ngày 05/4/2024 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) dự án“Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập tại Trường Hữu Nghị 80”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
file đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) theo Quyết định số 307/QĐ-QLCDA ngày 19/3/2024 của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở II – Trường Đại học Vinh”

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-QLCDA ngày 19/3/2024 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở II – Trường Đại học Vinh”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (chi tiết tại thư mời quan tâm số 337/TB-QLCDA ngày 27/3/2024 đính kèm).

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn.

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng của Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban QLCDA) thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng công tác tại Ban QLCDA năm 2024 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

    1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

    – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

    – Từ đủ 18 tuổi trở lên;

    – Có đơn/phiếu đăng ký dự tuyển;

    – Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

    – Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm;

    – Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

    – Có trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

    2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

    – Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

    – Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, chi tiết như sau:

    – 01 chỉ tiêu vị trí Phát triển và quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Khoa học công nghệ (KHCN), Công nghệ thông tin (CNTT);

    – 03 chỉ tiêu vị trí Phát triển và quản lý dự án đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

    – 01 chỉ tiêu vị trí Kế toán;

    2. Vị trí tuyển dụng, chỉ tiêu từng vị trí, yêu cầu công việc và điều kiện tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này.

    III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

    1. Hình thức: Phỏng vấn

    2. Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

    IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

    1. Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

    – Bản sao/bản chính các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt theo quy định.

    – Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục II kèm theo Thông báo này).

    Ban QLCDA chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ theo quy định tại Thông báo này và không gửi trả lại hồ sơ nếu không được tuyển dụng.

    2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

    – Thời gian thí sinh nộp hồ sơ: Từ ngày 01/3/2024 đến hết ngày 01/4/2024 (trong giờ làm việc hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu).

    – Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, tầng 2, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (điện thoại: 024.7108.8799).

    Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điện thoại: 024.7108.8799, Email: bqlcda@moet.gov.vn

    Trân trọng thông báo./.

File đính kèm:

Luật Đấu thầu 2023

Theo đó, Luật Đấu thầu 2023 sửa đổi nhiều quy định đáng chú ý, cụ thể:

– Sửa đổi, bổ sung quy định về hành vị bị cấm trong hoạt động đấu thầu so với Luật Đấu thầu 2013.

– Bổ sung một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Quyết định 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

– Bổ sung quy định về hình thức chào hàng cạnh tranh tại Điều 24 Luật Đấu thầu 2023.

– Bổ sung quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu.

– Bổ sung quy định về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu 2023.

– Thay đổi mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu.

– Bổ sung chương riêng quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế

Sửa đổi mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu

Theo đó, so với quy định tại Luật Đấu thầu 2013 thì căn cứ quy mô và tính chất của từng dự án, dự án đầu tư kinh doanh, gói thầu cụ thể, mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu được sửa đổi như sau:

– Từ 1% – 1,5% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng.

– Từ 1,5% – 3% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu không thuộc trường hợp trên.

– Từ 0,5% – 1,5% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư kinh doanh áp dụng đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Bổ sung quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Theo đó, Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 quy định cụ thể các đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

– Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.

– Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu.

– Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu.

– Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu trong nước khác khi tham dự đấu thầu quốc tế.

– Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật.

– Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên.

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Đấu thầu 2013.

Xem thêm nội dung chi tiết tại đây:

Thay đổi nhiều quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có một số nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng

Thêm đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Theo đó Nghị định 85/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm 1 đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức là: Cán bộ công đoàn trưởng thành thành từ cơ sở, phong trào công nhân.

Đối tượng này sẽ được cộng 1.5 điểm vào kết quả vòng 2.

Thay đổi nội dung thi tuyển viên chức vòng 1

Theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP nội dung thi tuyển viên chức vòng 1 sẽ gồm có 2 phần là:

– Phần 1: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Trường hợp đã đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì được miễn thi Phần 1.

– Phần 2: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc lựa chọn 01 ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Đối với vị trí việc làm không yêu cầu ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì không phải tổ chức thi Phần 2.

Quy định trước đây tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì nội dung thi tuyển viên chức vòng 1 có 3 phần là kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học.

Sửa đổi điều kiện viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự

Các trường hợp được tuyển dụng vào viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Được bố trí làm công việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trước đây đã đảm nhiệm;

– Thời gian công tác làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục thì được cộng dồn), bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng theo quy định.

Xem chi tiết tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 07/12/2023.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm máy tính cho học sinh tại một số cơ sở giáo dục từ nguồn tiền của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” theo Quyết định số 440/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2024

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm máy tính cho học sinh tại một số cơ sở giáo dục từ nguồn tiền của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên. 
file đính kèm:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Số điện thoại: 024.7108.8799.

Email: bqlcda@moet.gov.vn