Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: BAN QLCDA

Nâng cao chất lượng Dự án “Học tập và Kỹ năng cho trẻ em” giai đoạn 2024-2026

Hội nghị sơ kết giai đoạn 2022-2023 & xây dựng kế hoạch 2024-2026 Dự án “Học tập & kỹ năng cho trẻ em” do Chương trình Giáo dục UNICEF tại Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (Ban QLCDA), với mục tiêu đánh giá những kết quả đạt được, các thuận lợi, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện Dự án giai đoạn 2022-2023 qua đó đưa ra các ý kiến đóng góp, những bài học kinh nghiệm rút ra để dự án được triển khai tốt hơn trong giai đoạn 2024-2026.

Hội nghị đã được tổ chức tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) trong 2 ngày 23-24/11/2023 nhằm nâng cao năng lực cho các công chức, viên chức các Vụ/Cục/Viện/Trường sư phạm trực thuộc Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT: Lào Cai, Ninh Thuận, Kon Tum, Đồng Tháp, An Giang, TP. HCM và Hội đồng Dân tộc Quốc hội trong xây dựng, lập kế hoạch triển khai và triển khai chiến lược, quy hoạch, chính sách, hoạt động chuyên môn, tài liệu hướng dẫn và hoạt động có liên quan đến kỹ năng giáo dục cho trẻ em.

Sau 2 năm triển khai Dự án đã góp phần tăng cường tiếp cận bình đẳng với môi trường học tập an toàn, tôn trọng và hòa nhập; phát triển kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi cũng như cơ hội học tập, sống trong môi trường xanh, sạch và an toàn cho trẻ em và trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương. Đối tượng hưởng lợi dự án là 21 triệu trẻ em trong độ tuổi mầm non và học sinh phổ thông tại Việt Nam. Trong đó, dự án sẽ ưu tiên hướng tới các nhóm trẻ và vị thành niên khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ di cư, trẻ dễ bị tổn thương.

Tại Hội nghị nhiều tham luận, báo cáo được các đại biểu trình bày, trao đổi thu nhận được nhiều kết quả. Qua đó, các đại biểu đã đánh giá mức độ quan tâm, thực hiện Dự án nhằm thúc đẩy nền giáo dục hòa nhập công bằng, dựa trên quyền con người, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới năm 2030 với mục đích “không có trẻ em nào bỏ lại phía sau”. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đưa ra các vướng mắc và nêu rõ những tồn tại, khó khăn, bất cập để Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF kịp thời nhìn nhận và tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai và tập huấn các chuyên đề nhằm thống nhất các quy định, quy trình về quản lý, triển khai dự án góp phần nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án vào giai đoạn 2024-2026.

Một vài hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết Tình hình thực hiện giai đoạn 2022-2023 và xây dựng Kế hoạch 2024-2025 Dự án “Học tập và Kỹ năng cho trẻ em”

Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non trình bày tham luận tại Hội nghị

Ông Phạm Quốc Khánh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) trình bày tham luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Ban QLCDA cho biết, mục tiêu dự án góp phần tăng cường tiếp cận bình đẳng với môi trường học tập an toàn, tôn trọng và hòa nhập; phát triển kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi cũng như cơ hội học tập, sống trong môi trường xanh, sạch và an toàn cho trẻ em và trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương.

Bà Tara O’Connell – Trưởng Chương trình Giáo dục UNICEF Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu lắng nghe các báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đại diện Ban QLCDA báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn 2022-2023 của dự án “Học tập và Kỹ năng cho trẻ em, giai đoạn 2022-2026” do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại

Nhiều tham luận, báo cáo được trình bày, trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá mức độ quan tâm, thực hiện Dự án nhằm thúc đẩy nền giáo dục hòa nhập công bằng, dựa trên quyền con người, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới năm 2030 với mục đích “không có trẻ em nào bỏ lại phía sau”

Nhiều báo cáo tham luận chất lượng được các đơn vị thực hiện Dự án trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã thu nhận được nhiều kết quả, nhiều tham luận, báo cáo được các đại biểu trình bày, trao đổi.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đưa ra các vướng mắc hoặc nêu rõ những tồn tại, khó khăn, bất cập để Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF kịp thời nhìn nhận và tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại diện Ban QLCDA đã hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác tài chính, đấu thầu trong quá trình thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai và tập huấn các chuyên đề nhằm thống nhất các quy định, quy trình về quản lý, triển khai dự án

Các ý kiến đóng góp, những bài học kinh nghiệm rút ra để dự án được triển khai tốt hơn giai đoạn 2024-2026.

Hội nghị đã góp phần nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch dự án trong giai đoạn kế tiếp.


Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) theo Quyết định số 3804/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu giảng đường tại Khu A1 – Khu đô thị đại học, Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án: Đầu tư xây dựng Khu giảng đường tại Khu A1 – Khu đô thị đại học, Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc KHLCNT nêu trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Thông báo danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về Danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Các thí sinh được xác định trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo nội dung Thông báo này.

Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.7108.8799 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 (Đính kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTD ngày 26/9/2023)

Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

– Kết quả thi Vòng 2 được chi tiết tại Phụ lục kèm theo;

– Thí sinh được xác định trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10 và khoản 4 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.7108.8799 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 (Đính kèm theo Thông báo số 14/TB-HĐTD ngày 26/9/2023)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban QLCDA

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban QLCDA) cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm khai mạc:

– Thời gian: Từ 15h00, ngày 18/9/2023 (Thứ Hai).

– Địa điểm: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tầng 3, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Chương trình buổi lễ khai mạc (Phụ lục I kèm theo).

II. Thời gian, địa điểm thi vòng 2:

1. Thành phần được triệu tập (Danh sách tại Phụ lục II).

2. Thời gian và địa điểm thi:

– Thời gian: Lịch thi đối với từng vị trí tuyển dụng được chi tiết tại Phụ lục III kèm theo.

– Địa điểm: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tầng 3, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Hình thức, nội dung và thời gian thi:

– Hình thức: Phỏng vấn.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

4. Thang điểm đánh giá phỏng vấn: 100 điểm.

– Việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Đề nghị các thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm làm thủ tục dự thi và thi đúng thời gian quy định. Khi đến dự thi phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác theo quy định).

Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng viên chức, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 024.7108.8799 để được hướng dẫn, giải đáp.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Ban QLCDA gửi tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh vùng cao nhân dịp năm học mới 2023-2024

Với mong muốn chia sẻ, động viên và khích lệ các thầy cô giáo cùng các em học sinh vùng cao về vật chất cũng như tinh thần trong ngày năm học mới 2023-2024, ngày 31/8/2023 Ban QLCDA đã tổ chức chương trình thiện nguyện và gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa tại trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Thượng Sơn (xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Sách giáo khoa đã được gửi tặng đến tận tay cho các em học sinh trường PTDTBT THCS Thượng Sơn

Trường PTDTBT THCS Thượng Sơn hiện nay có 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, 70% là con em hộ nghèo, nhà ở xa trường, nằm rải rác phân tán tại các thôn bản do có địa hình đồi núi phức tạp. Là đơn vị trường học trên địa bàn xã khu vực III (đặc biệt khó khăn) của huyện Vị Xuyên có điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên điều kiện học tập của các em học sinh còn nhiều khó khăn và thiệt thòi. Trước tình hình thực tế đó, Chi ủy Ban QLCDA đã quan tâm chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên quyên góp ủng hộ các em học sinh bao gồm sách giáo khoa, vở viết, quần áo và tiền mặt để hỗ trơ nhà trường trong việc mua máy tính góp phần nâng cao chất lượng dạy và học nơi đây.

Đường tới điểm trường Thượng Sơn của các thầy cô giáo và các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được các suất quà tặng đúng thời điểm bắt đầu năm học mới, thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Thượng Sơn – Cô Đặng Thị Hồng Nhung đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban QLCDA đã dành tặng những tình cảm cho học sinh trường Thượng Sơn, điều này sẽ giúp cho các em học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường để học tập, phụ huynh không còn lo lắng phải chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết, quần áo cho con em khi năm học mới bắt đầu. Riêng máy vi tính sẽ giúp nhà trường hỗ trợ cho thầy, cô lên lớp giảng bài cho học sinh được sinh động hơn. Sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của Ban QLCDA là nguồn động viên rất lớn về tinh thần và vật chất để các em học sinh vượt qua những khó khăn thử thách, nỗ lực học tập, chăm chỉ rèn luyện để sau này trở thành người công dân tốt, góp phần tích cực xây dựng đất nước, xây dựng quê hương.

Thông báo về Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo một số nội dung như sau:

1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

2. Đề nghị các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 nộp phí dự tuyển để Hội đồng tuyển dụng có đủ cơ sở thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 theo quy định.

3. Lịch tổ chức xét tuyển: Hội đồng sẽ thông báo tại Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển Vòng 2 tiếp theo.

4. Danh mục tài liệu, nội dung tham khảo, ôn tập:

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức ôn thi. Thí sinh có thể nghiên cứu, ôn tập theo Danh mục tài liệu, nội dung tham khảo, ôn tập được kèm theo Thông báo này.

5. Đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin trong Danh sách tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này. Trường hợp thông tin chưa đúng hoặc cần điều chỉnh, thí sinh liên hệ với Hội đồng trực tiếp qua số điện thoại 024.7108.8799, đồng thời gửi đơn đề nghị đính chính về Hội đồng (qua phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tầng 2, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và email: bqlcda@moet.gov.vn trước ngày 05/9/2023 để Hội đồng xem xét điều chỉnh thông tin./.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng hiệu quả ngoài mong đợi

Dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng là giai đoạn tiếp theo, sau dự án Mắt sáng học hay đã triển khai có hiệu quả trong giai đoạn 2017-2019. Dự án được Qũy Fred Hollows Foundation cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc viện trợ không hoàn lại với kinh phí gần 400.000 AUD (đô la Úc), triển khai từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2024, thực hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và 05 tỉnh/thành phố tham gia dự án bao gồm: Đà Nẵng, Hải Dương, Tiền Giang, Quảng Nam, Bến Tre.

Trong 2 ngày từ ngày 27 đến 28/7/2023 Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban QLCDA) đã tổ chức buổi Hội thảo giữa kỳ Dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2021-2024 (Dự án) được tổ chức tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Y tế, Quỹ Fred Hollows Foundation (FHF) và các đơn vị thụ hưởng dự án bao gồm Ban Quản lý Dự án các tỉnh Hải Dương, Quảng Nam, Bến Tre, Tiền Giang và thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có các đại diện nhà tư vấn, các đại diện tổ chức phi chính phủ ECF-ORBIS tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi Hội thảo, Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Ban QLCDA cho biết các bệnh về mắt là vấn đề lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe được các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam luôn cần được quan tâm. Tỷ lệ tật khúc xạ: cận thị, viễn thị, loạn thị và các bệnh về mắt các chấn thương đối với mắt … đã đến mức báo động. Các bệnh mắt dẫn đến chứng nặng gây ra mù lòa là minh chứng cho sự quan tâm sai cách của phụ huynh. Các nghiên cứu cho rằng hơn một nửa bệnh mắt có thể ngăn ngừa và chữa trị thành công nếu được phát hiện sớm. Do vậy, việc phát hiện và can thiệp sớm giúp trẻ tránh được mù lòa và đảm bảo chất lượng cuộc sống giảm ghánh nặng cho gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc DũngPhó Giám đốc Ban QLCDA phát biểu khai mạc buổi Hội thảo giữa kỳ

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các báo cáo, tham luận về triển khai hoạt động Dự án trong năm 2022 đến tháng 6/2023 tại 05 tỉnh/ thành phố. Trong đó, Dự án đã đạt được những thành tựu nổi bật trong việc triển khai tài liệu hướng dẫn chăm sóc mắt học đường mở rộng, các nội dung chăm sóc mắt đã được đưa vào nhiệm vụ năm học 2022-2023. Ngoài ra, các tài liệu chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa được chuyển thể sang ngôn ngữ ký hiệu được nhân rộng mô hình tại tỉnh Tiền Giang và thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GDĐT cho biết: “Dự án chăm mắt học đường mở rộng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương vì vậy đề nghị dự án tiếp tục tìm hiểu các nhu cầu với các nhóm trẻ em để có các can thiệp vấn đề sức khỏe về mắt cho học sinh được tốt hơn trong thời gian tới”.

Các đại biểu tham dự tại Hội thảo

Dự án đã tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 210.101 học sinh, khám chuyên khoa các vấn đề liên quan đến mắt cho 10.720 học sinh và cấp kính thuốc cho 3.466 em học sinh. Bên cạnh đó, Dự án tổ chức các hoạt động Truyền thông thay đổi hành vi (IEC/BCC) cho 500.148 học sinh, các hoạt động này đã góp phần thay đổi nhận thức hành vi chăm sóc mắt của các em học sinh và phụ huynh.

Nhằm giảm thiểu các bệnh/chấn thương về mắt trong học sinh tiểu học, Bộ GDĐT phối hợp với Quỹ FHF tổ chức biên soạn tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa” dành cho học sinh tiểu học. Tài liệu có mục tiêu giúp học sinh tiểu học hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ mắt, bước đầu hình thành các kĩ năng phòng ngừa các bệnh về mắt và các chấn thương mắt trong các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt nói chung. Về nội dung này, các đại biểu được nghe các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc lồng ghép tài liệu chăm sóc mắt tại các cuộc hội nghị, hội thảo tập huấn và cũng như kinh nghiệm triển khai tài liệu cho cán bộ quản lý, giáo viên và trẻ mẫu giáo. Giúp cho các hoạt động duy trì , phát triển nhân rộng mô hình chăm sóc mắt học đường.

Ông Tạ Ngọc Trí – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ GDĐT chia sẻ việc triển khai tài liệu “Chăm sóc và phòng chống mù lòa cho học sinh tiểu học”

Chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh tiểu học” Ông Tạ Ngọc Trí – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ GDĐT cho rằng tài liệu tổ chức dạy học và chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Tài liệu đã tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động, tạo sự đồng bộ trong việc triển khai tài liệu cũng như mục tiêu của Dự án đối với các cơ sở giáo dục trên cả nước nói chung và các địa phương nói riêng. Qua đó, đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục giới thiệu, triển khai, tập huấn hướng dẫn bộ tài liệu này một cách linh hoạt, đa dạng hóa hình thức.

Ông Đỗ Đức Quế – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GDĐT giải đáp thắc mắc của các tổ chức phi chính phủ tại hội thảo.

Trong việc triển khai tài liệu chăm sóc mắt dành cho trẻ, đại diện của các tổ chức phi chính phủ cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung này. Giải đáp các câu hỏi này, Ông Đỗ Đức Quế – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GDĐT cho biết Bộ GDĐT đã ban hành chương trình giáo dục, phổ biến đến tất cả Sở GDĐT việc đưa nội dung chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa tích hợp vào trong chương trình giáo dục phổ thông, không phải là một môn học riêng biệt mà là tích hợp trong nội dung các môn học, trong các tiết học, bài dạy, tích hợp trong các hoạt động giáo dục từ mầm non cho tới cấp tiểu học và trung học. Đối với công tác quản lý, Bộ GDĐT đã có hướng dẫn đối với 63 Sở GDĐT về nhiệm vụ triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường. Ngoài ra, ngành GDĐT đã phối hợp với ngành Y tế thông qua các văn bản, chương trình hợp tác trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại Nhà trường và tích cực phối hợp chặt chẽ giữa các Sở Y tế và Sở Giáo dục, Phòng Y tế trường và Phòng Giáo dục, các Sở Y tế xã/phường/ bệnh viện với nhà trường để lồng ghép tổ chức các hoạt động liên quan đến chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa.

Tại Hội thảo, các đại biểu đại diện đến từ các địa phương thụ hưởng Dự án chia sẻ kết quả tích cực đạt được ngoài mong đợi thông qua báo cáo hoạt động triển khai. Các địa phương hoàn thành tốt mục tiêu của Dự án, góp phần giảm tỷ lệ suy giảm thị lực ở trẻ em các huyện, thành phố tham gia dự án. Theo của Ban Quản lý dự án tỉnh Hải Dương mức độ hài lòng đối với dịch vụ khám mắt 87% học sinh hài lòng (trong đó 16% rất hài lòng và 71% hài lòng và 0% trẻ không hài lòng với quá trình thăm khám của bác sỹ). Đối với kính thuốc dự án cấp có đạt 90 % trẻ hài lòng (trong đó có đến 60% trẻ rất hài lòng) tuy nhiên, vẫn còn 10% số trẻ chưa thực sự hài lòng.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Phúc – Trưởng đại diện Quỹ Fred Hollows Foundation Việt Nam phát biểu tại hội thảo bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GDĐT, lãnh đạo các Vụ, Cục, Ban QLCDA, lãnh đạo ngành Giáo dục và Y tế nhờ đó Dự án đạt nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đại biểu trình bày mô hình truyền thông chăm sóc mắt cho trẻ em khiếm thính tại nhiều địa phương. Tại thành phố Đà Nẵng đã thực hiện hoạt động khám, chữa các bệnh tật về mắt cho học sinh các trường trung tâm trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố, để từ đó phát hiện các trẻ khuyết tật ít có cơ hội nhận được các dịch vụ chăm sóc mắt do các em thiết kiến thức và vốn ngôn ngữ để giao tiếp. Kết quả đã có 100% trẻ điếc được giáo viên tập huấn sàng lọc thị lực bằng công cụ 4m để xác định dấu hiệu suy giảm thị lực, tổ chức đoàn khám cho 168 em học sinh có dấu hiệu suy giảm thị lực và cấp 105 đôi kính cho học sinh tại 4 trường/ Trung tâm chăm sóc trẻ điếc. Các tài liệu video chuyển ngữ Tài liệu chăm sóc mắt phù hợp đã giúp cho 100% giáo viên tham gia tập huấn và dạy thí điểm đều đánh giá là phù hợp trong đó có 33,3 % giáo viên cho là rất phù hợp.

Bà Lê Thị Diệu Thủy (Sở GDĐT Đà Nẵng) chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về chăm sóc mắt cho trẻ khiếm thính.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, hội thảo nhận được rất nhiều ý kiến đề xuất hữu ích của các đại biểu dự án trong quá trình triển khai, các báo cáo chất lượng cao góp phần đạt được mục tiêu chung của dự án, mang đến nhiều chỉ số tích cực, sự tiến bộ trong nhận thức một bộ phận giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc chăm sóc mắt học sinh. Theo như chia sẻ của thầy Tường (Quảng Nam) cho biết: “cảm ơn Dự án đã đến với tỉnh Quảng Nam, Dự án mang đến thông tin và mang đến sự tiến bộ, nhận thức đối với mọi người, điều này là vượt sự mong đợi của tôi. Cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đơn vị tài trợ FHF đã quan tâm và chúng tôi sẽ cam kết thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới”.

Hội thảo đánh giá giữa kỳ đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, những khó khăn và cách khắc phục để triển khai trong các giai đoạn sau nhằm đạt thành công cuối cùng của Dự án.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc hội thảo giữa kỳ.

Thông báo mời quan tâm đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 196/QĐ-QLCDA ngày 10/3/2023 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam (giai đoạn 2)”

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-QLCDA ngày 10/3/2023 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam (giai đoạn 2)”. Ban QLCDA trân trọng kính mời các đơn vị đáp ứng điều kiện về năng lực có quan tâm đề xuất tham gia thực hiện các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên.

File đính kèm:

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7108.8799

Email: “bqlcda@moet.gov.vn“.

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung sửa đổi mức tạm ứng hợp đồng xây dựng.

Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không vượt quá 30% giá trị hợp đồng

Theo đó, sửa đổi quy định về mức tạm ứng hợp đồng xây dựng như sau:

  • Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép.

(trước đây tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có)…)

  • Đối với dự án mà người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc quyết định mức tạm ứng cao hơn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất.

Đồng thời, phải được các bên thỏa thuận cụ thể, ghi trong hợp đồng theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng.

Thời điểm được thực hiện tạm ứng hợp đồng xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực.

Riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2023.